Nữ ca sĩ khẳng định khó rơi vào tình huống: chị và một người đàn ông nào đó vô cùng yêu nhau, có ý muốn tiến tới hôn nhân, nhưng bé Gia Bảo không ưng, bởi chị không bao giờ bước lên xe hoa nữa.