Hiên nhà ba trồng nhiều loại cây, hoa, lá, mỗi lúc buồn mình thường ra chơi một mình. Đây là những tấm hình mình lớp 12, giờ mình đã là sinh viên đại học rồi. Con nhớ ba quá!

Châu Bảo Ngọc