Hiền Mai mới có một cậu quý tử là Minh Tuấn Tony vừa tròn 4 tuổi nên cả hai vợ chồng đều rất mực cưng chiều. Tony thông minh, lanh lẹ và rất hiếu động.