(Cadn.com.vn) - Hưởng ứng “Năm doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng 2014”, Hội DN trẻ Đà Nẵng phát động hội viên tham gia hiến kế, đề xuất với lãnh đạo thành phố về các giải pháp, sáng kiến, chính sách phát triển kinh tế thành phố và hỗ trợ DN phát triển SXKD. Ngày 4-1-2013, Hội DNT Đà Nẵng sẽ mời các chuyên gia uy tín, lãnh đạo các DN lớn và hội viên cùng ngồi vào bàn Hội thảo “Thư gửi lãnh đạo thành phố nhân Năm DN 2014”.

Nội dung hội thảo bám sát chủ đề Năm DN Đà Nẵng 2014, trong đó, tập trung thảo luận các giải pháp, kiến nghị cho năm DN; phương án, chiến lược kinh doanh của DN; công tác phối hợp giữa chính quyền và DN...

Q.S