(Kiến Thức) - Nếu bạn vô tình lạc trên hoang đảo thì cách tạo ra lửa của anh chàng trong đoạn clip giúp bạn ấm cúng hơn.

Vân Anh