CTCP Bánh Kẹo Hải Hà (HHC) vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.

HHC sap tam ung co tuc 2016 bang tien, ty le 10% - Anh 1

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán dự kiến là 8/12/2016 và 20/12/2016.

Với tỷ lệ tạm ứng 2016 là 10%/cổ phiếu, HHC dự kiến phải chi hơn 16,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Trước đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên HHC 2016 đã quyết định mức cổ tức năm nay dự kiến là 10%.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu HHC đạt hơn 571,8 tỷ đồng, hoàn thành gần 71,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,2 tỷ đồng, hoàn thành gần 50,6% kế hoạch năm.

Ngọc Đỗ