(Vietstock) – Theo CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC ), lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 4 đạt 9.06 tỷ đồng, giảm 18.5% so với cùng kỳ năm trước là do giá nguyên liệu sản xuất tăng cao.

HHC cho biết hầu hết giá các loại vật tư, bao bì tăng cao, đặc biệt là những nguyên liệu chính cho sản xuất bánh kẹo như đường kính, chất béo, tinh bột sắn … lại tăng đột biến. Trong khi đó giá bán bánh kẹo chỉ tăng được một phần do cạnh tranh quyết liệt dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 177.84 tỷ đồng, tăng 20.8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 9.06 tỷ đồng, giảm 18.5% so 2009. Mặc dù vậy, HHC vẫn hoàn thành các chỉ tiêu 2010.