Trong một năm có rất nhiều cuộc thi Hoa hậu như năm 2007, cái tên Ngô Phương Lan.