Kể từ đầu năm 2016 đến hết tháng 11/2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 277.794,0601 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Het thang 11, huy dong thanh cong tren 277.790 ty dong trai phieu chinh phu - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đó, tại phiên đấu thầu gần nhất (ngày 30/11/2016), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 7 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.411 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-6,40%/năm.

Kết quả, huy động được 2.900 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,25%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/11/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng, kết quả huy động được 300 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 277.794,0601 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu, tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tích cực trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

PV.