Cuối tuần qua, Liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố tổng hợp chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong quý III/2016 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Het Quy III /2016: Quy Binh on gia xang dau con du hon 2.000 ty dong - Anh 1

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý III (đến hết ngày 30/9/2016) là 2.175,134 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 1.242,136 tỷ đồng.Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 564,892 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 2,771 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 313 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016 là 3.787,147 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2016 là 1.495,432 tỷ đồng.

Hiện DN có số dư quỹ lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với 1.719.965 triệu đồng. Tiếp theo là TCty Xăng dầu Quân đội và Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM với số dư lần lượt là 276.890 triệu đồng và 205.281 triệu đồng. Số dư quỹ âm lớn nhất thuộc về Cty TNHH Hải Linh với số dư - 49.019 triệu đồng; Cty CP Hóa dầu Quân đội với số dư – 34.552 triệu đồng.

T.Lan