Số tiền mà TLH dự kiến chi trả cổ tức lần này cũng xấp xỉ con số 83 tỷ đồng, bằng với khoản tiền và tương đương tiền của Công ty vào cuối quý III/2016.

Het lo luy ke, TLH chuan bi chi 83 ty dong tam ung co tuc dot 1 nam 2016 - Anh 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị Công ty về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Cụ thể, TLH dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong tháng 01/2017.

Với hơn 83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà TLH dự kiến chi trả cổ tức lần này xấp xỉ con số 83 tỷ đồng, bằng với khoản tiền và tương đương tiền của Công ty vào cuối quý III/2016. Chốt sổ báo cáo tài chính quý III/2016, TLH đang có 83 tỷ đồng tiền và tương đương tiền và khoảng 11 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh.

Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu TLH tăng trưởng mạnh đạt 2.865 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 339,4 tỷ đồng, tức gấp 25 lần cùng kỳ năm 2015 đồng thời vượt 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với kết quả kinh doanh hết sức tích cực trong 9 tháng đầu năm 2016, TLH đã xóa hết lỗ lũy kế và ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 249 tỷ đồng.