Hellgate: London sẽ chỉ có thể trở thành một game xuất sắc trong thời gian tới, nếu các bản vá được tung ra kịp thời.