Theo hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) mới, EU phân loại sản phẩm thành hai loại là nhạy cảm và không nhạy cảm. Mức giảm thuế đối với sản phẩm nhạy cảm lần lượt là 3.5 điểm phần trăm và 30% tương ứng với cách tính thuế theo giá trị và theo khối lượng. Đối với sản phẩm không nhạy cảm vẫn được miễn thuế hoàn toàn như trước đây.

Hệ thống ưu đãi thuế quan (GSP) của EU được ban hành vào ngày 1/7/1971 và được thông qua lần đầu tiên vào ngày 25/7/1971 với mục tiêu chính là tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước này. Từ ngày 1/1/2006, EU đã chính thức áp dụng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập mới cho 136 nước và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Có gì mới trong hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập mới của EU? Theo hệ thống mới này, thì việc phân loại sản phẩm hàng hóa thành 4 loại là không nhạy cảm, rất nhạy cảm, nhạy cảm và bán nhạy cảm như trước đây nay sẽ chuyển thành 2 loại là sản phẩm không nhạy cảm và sản phẩm nhạy cảm. Đối với các sản phẩm nhạy cảm, như hàng nông sản, hàng dệt may, da giày, gang thép sẽ được giảm 3.5 điểm phần trăm[1] đối với những sản phẩm tính thuế theo giá trị và giảm 30% đối với sản phẩm tính thuế theo khối lượng. Đối với các sản phẩm không nhạy cảm được miễn thuế hoàn toàn. Ngoài ra, với hệ thống GSP mới này, nếu mặt hàng xuất khẩu đại diện cho ngành của nước nào đó đang được hưởng GSP mà mức bình quân xuất khẩu sang EU chiếm hơn 15% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm đó từ tất cả các nước được hưởng GSP thì sẽ bị gạt ra khỏi danh sách ngành hàng được hưởng GSP. (Riêng đối với mặt hàng dệt may là 12,5%). Ngoài các thay đổi mới kể trên, để được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập của EU, sản phẩm của doanh nghiệp còn cần phải đáp ứng những điều kiện nào? Không phải bất kỳ sản phẩm nào nhập khẩu vào các EU đều được hưởng chế độ GSP, chỉ những sản phẩm thỏa mãn 03 điều kiện cơ bản sau, (ngoài thay đổi nêu trên), mới được hưởng quy chế GSP - Điều kiện xuất xứ - Điều kiện vận tải - Điều kiện về chứng từ Điều kiện xuất xứ -Sản phẩm xuất xứ toàn bộ, đó là những sán phẩm không sử dụng nguyên liệu nhập khẩu khi sản xuất. -Sản phẩm được sản xuất toàn bộ hoặc một phần từ nguyên liệu, bộ hay thành phần nhập khẩu: Khi nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh, EU yêu cầu các nguyên liệu không có xuất xứ này phải được gia công hoặc chế biến đầy đủ. Quy tắc xuất xứ mới nhất của EU đưa ra một Danh mục Đơn mới và dễ hiểu hơn chứa đựng các tiêu chuẩn áp dụng cho việc xác định xuất xứ. Do đó, trong chế độ GSP hiện hành, quy tắc chung duy nhất phải tuân thủ để xác định xuấtxứ của sản phẩm là xác định mã số HS của sản phẩm và kiểm tra liệu các tiêu chuẩn điều kiện trong Danh mục Đơn cho sản phẩm đó có được đáp ứng Điều kiện vận chuyển Một khi hàng hóa đã tuân theo các tiêu chuẩn xuất xứ, thì nhà xuất khẩu phải đảm bảo việc vận tải phải tuân theo các quy định của EU. Quy định này nhằm đảm bảo hàng được vận chuyển từ nước được hưởng là cùng một hàng hóa với hàng hóa đến EU và chúng không bị gia công hay chế biến thêm tại nước thứ ba trong khi vận chuyển. Để được EU xem là vận chuyển thẳng từ nước được hưởng GSP đến EU, doanh nghiệp xuất khẩu cần phải chứng minh: -Hàng hóa được vận chuyển không đi qua lãnh thổ của quốc gia nào khác, trừ khi là lãnh thổ của một nước khác trong cùng một khối khu vực. -Hàng hóa của một chuyến hàng được vận chuyển qua lãnh thổ của những nước không phải là nước xuất khẩu được hưởng hay Cộng đồng, mà nếu như trường hợp này xảy ra quá cảnh hay lưu kho tạm thời ở những nước này, bắt buộc hàng hóa đó phải nằm dưới sự kiểm soát của các cơ quan hải quan nước quá cảnh hay lưu kho và chưa trải qua các hoạt động khác trừ bốc xếp, bốc dỡ hay mọi hoạt động được tiến hành nhằm bảo quản chúng ở trạng thái tốt -Hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ Na-Uy hay Thụy Sĩ và được tái xuất sau đó một phần hoặc toàn bộ sang EU hoặc nước được hưởng, nếu hàng hóa đó vẫn ở dưới sự giám sát của hải quan nước quá cảnh hoặc nước lưu kho và đã không trải qua bất kỳ hoạt động gia công hay chế biến nào khác ngoài bốc xếp, bốc dỡ hay mọi hoạt động được tiến hành nhằm bảo quản chúng ở trạng thái tốt Điều kiện chứng từ Ngoài chứng từ về vận chuyển thẳng, chứng từ về xuất xứ là giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A đã được điền đầy đủ và có chứng nhận bởi cơ quan cấp ở nước xuất khẩu được hưởng. Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A là một trong những chứng từ chính thức mà cơ quan hải quan EU dựa vào đó để cho hàng hóa hưởng ưu đãi GSP. Theo quy định của EU, giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A phải được xuất trình trong vòng 10 tháng kể từ ngày cấp. Trong trường hợp bị mất, thất lạc hay hư hỏng giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A, người xuất khẩu có thể yêu cầu cấp lại giấy này. Bản cấp lại phải có chư "DUPLICATE" hoăc "DUPLICATA" tại ô 4 của giấy. Bản cấp lại phải ghi ngày cấp và số của bản cấp lần một và có hiệu lực từ ngày này. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Điểm phần trăm là sự chênh lệch tuyệt đối giữa hai giá trị phần trăm. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp đang là 3% và tăng thêm 1 điểm phần trăm sẽ thành 4%.