Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho biết kết quả thí điểm vận hành Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại BHXH TP Hà Nội bước đầu cho kết quả tích cực. 100% hồ sơ do các cơ sở khám, chữa bệnh chuyển lên cổng tiếp nhận đều được kiểm soát tự động qua các quy tắc của phần mềm.

Phần mềm giám định đã cảnh báo được những chi phí bất hợp lý như: Thuốc và dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục, giá cao hơn giá được phê duyệt, thanh toán sai quyền lợi được hưởng, thẻ hết giá trị sử dụng, mã thẻ không có trong cơ sở dữ liệu phát hành thẻ... Tất cả những sai sót trên đã được chuyển cho các cơ sở khám chữa bệnh để kiểm tra lại nhằm thống nhất trong thanh toán.

Hoạt động thí điểm cũng cho thấy nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, cần có phương án khắc phục khi áp dụng đại trà trên toàn quốc. Hầu hết các bệnh viện tuyến TP và bộ, ngành đều có phần mềm quản lý bệnh viện riêng (theo thống kê có tới 43 phần mềm khác nhau) dẫn đến việc nâng cấp phần mềm để điều chỉnh danh mục, kết xuất dữ liệu theo chuẩn gặp nhiều khó khăn. Danh mục kỹ thuật tại cơ sở khám chữa bệnh chưa đạt chuẩn (thiếu thông tin, dịch vụ được phê duyệt nhưng chưa thực hiện, không có tên trong danh mục quy định…). Danh mục thuốc có nhiều loại chưa ánh xạ được…

Bên cạnh đó, trình độ tin học của cán bộ làm công tác thanh toán viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT còn yếu, nhất là các trạm y tế xã, phường. Đây là vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi triển khai vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT…

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án, trong các tháng cuối năm 2016 sẽ phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH TP Hà Nội và liên danh nhà thầu Viettel - Tecapro hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thực hiện (gồm hướng dẫn chuẩn hóa, giám định danh mục và hướng dẫn giám định điện tử trên phần mềm giám định) để trình lãnh đạo ngành ban hành trong tháng 11/2016. Đồng thời, bàn giao 1.000 bản quyền phần mềm hệ điều hành cho Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý và phân bổ sử dụng. Trong các tháng cuối năm, BHXH TP Hà Nội và nhà thầu Viettel - Tecapro cũng phối hợp hoàn thiện các chức năng còn lại của Hệ thống thông tin giám định BHYT.

KT