Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tại buổi làm việc với các đơn vị nghiệp vụ và liên danh nhà thầu cung cấp dịch vụ Viettel - Tecapro để đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT, chiều 3/11.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH cho biết, tính đến ngày 25/10, phần lớn các hạng mục, công việc theo hợp đồng đã được liên danh nhà thầu Viettel - Tecapro hoàn thành và triển khai đúng tiến độ.

Về dịch vụ thuê phần mềm, nhà thầu đã hoàn thành 1.000 bản quyền phần mềm hệ điều hành. Hạ tầng trung tâm dữ liệu cũng đã được xây dựng tại Hà Nội và TP HCM, cùng với một đường truyền internet 1.2Gbps; hoàn thành triển khai 11.767 đường truyền và 11.767 máy trạm cho cơ sở khám, chữa bệnh, 800 máy tính xách tay cho giám định viên. Nhà thầu cũng đã tổ chức 26 lớp đào tạo cho 2.767 cán bộ sử dụng hệ thống này…

Các nhà thầu hiện đang hoàn thiện, bàn giao và kiểm thử các chức năng của phần mềm giám định BHYT; bổ sung thiết bị (máy tính và đường truyền) đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập mới ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và thu hồi thiết bị đối với các cơ sở khám, chữa bệnh không phát sinh chi phí khám, chữa bệnh BHYT; triển khai, lắp đặt thiết bị tại các cơ sở khám, chữa bệnh vùng sâu, vùng xa tại một số tỉnh.

Các hạng mục này là điều kiện cơ bản để Hệ thống thông tin giám định BHYT được vận hành. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu vẫn chưa hoàn thiện phần mềm giám định BHYT theo đúng tiến độ đã cam kết; một số cơ sở khám, chữa bệnh vẫn chưa kết nối vào hệ thống do điều kiện vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa chưa có điện…

TK