Với mục tiêu giúp người nộp thuế (NNT) dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc chủ động tiếp cận các thông tin liên quan đến kê khai, nộp thuế và khai thác thông tin về các chính sách thuế nhằm tạo môi trường giao dịch văn minh hiện đại, góp phần vào công cuộc cải cách hiện đại hóa ngành thuế trong việc công khai hóa các thông tin kê khai, nộp thuế, các thủ tục hành chính thuế, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, tháng 10-2009 Cục Thuế TP Hà nội đã triển khai hệ thống ki-ốt thông tin ngành thuế trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống ki-ốt tra cứu thông tin về thuế là một thiết bị với một màn hình cảm ứng được cơ quan thuế cài đặt các chương trình ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của mọi tổ chức, cá nhân NNT tại cơ quan thuế. Tạo điều kiện cho NNT chủ động tra cứu và tìm các thông tin về chính sách thuế cũng như đối chiếu số liệu thông tin riêng về tình hình kê khai, nộp thuế của mình với cơ quan thuế, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và hỗ trợ của ngành thuế. Chức năng tra cứu thông tin chung Sử dụng chức năng này, người sử dụng không cần tài khoản và mật khẩu do cơ quan thuế cấp mà có thể tra cứu ngay tại màn hình chính như hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn chính sách thuế đồng bộ từ website của Tổng cục Thuế đến trang cổng thông tin điện tử Cục Thuế TP Hà Nội (www.hanoi.gov.vn); các thủ tục hành chính về thuế; các câu hỏi và trả lời về chính sách thuế; giới thiệu chung về Cục Thuế, các chi cục thuế; sơ đồ tổ chức lãnh đạo cục, chi cục, các phòng, đội thuế; sơ đồ xử lý công việc; các thông báo của Cục Thuế... Chức năng tra cứu thông tin của người nộp thuế Để sử dụng chức năng này NNT cần đăng ký sử dụng với cơ quan thuế (mẫu số 01: dùng cho cá nhân NNT; mẫu số 02: dùng cho tổ chức NNT) và được cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký tra cứu thông tin trên ki-ốt. Thời gian đăng ký và cấp trong 5 ngày làm việc. Với mật khẩu đã được đăng ký tại cơ quan thuế cho phép NNT có thể tra cứu thông tin riêng của đơn vị mình về: mã số thuế, địa chỉ, mục lục ngân sách của đơn vị: cấp, chương, loại, khoản; tình trạng kê khai, nộp thuế qua các chỉ tiêu: các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài, thuế tài nguyên, phí và lệ phí của NNT đang thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế; các loại tờ khai thuế tháng, quý, báo cáo quyết toán thuế và các quyết định của cơ quan thuế: ấn định thuế, hoàn thuế GTGT, phạt, khoanh nợ, miễn, giảm thuế...; loại thuế, số nộp thuế, nợ thuế đến ngày hiện tại, số còn được khấu trừ, số nộp thừa...; các chứng từ nộp thuế như: giấy nộp tiền bằng tiền mặt, chứng từ nộp vào tài khoản tạm giữ, giấy nộp tiền bằng chuyển khoản, chứng từ nộp vãng lai, chứng từ hoàn thuế. NNT có thể tra cứu các thông tin diễn giải chi tiết của từng loại thuế qua các chỉ tiêu: kỳ hạch toán của cơ quan thuế; loại thuế; mục, tiểu mục phải nộp, nộp thừa đầu kỳ; phát sinh phải nộp; phát sinh khấu trừ, đã nộp, phải nộp, nộp thừa cuối kỳ; còn khấu trừ cuối kỳ, tổng số tiền của các chỉ tiêu... Tất cả dữ liệu phục vụ tra cứu được lấy từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế của Cục Thuế và số liệu tra cứu được tính từ kỳ kê khai thuế tháng 7-2007. Thực hiện hệ thống ki-ốt thông tin này, Cục Thuế TP Hà Nội triển khai áp dụng tại Văn phòng Cục Thuế và 10 chi cục thuế quận, huyện (Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Từ Liêm và Thanh Trì). Việc triển khai rộng ra các chi cục thuế khác, Cục Thuế sẽ có thông báo sau. NNT khi thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ tại bộ phận "một cửa" của Cục Thuế tại G 23-24 Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) và bộ phận "một cửa" của các chi cục thuế quận, huyện. Thủ tục, hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận sử dụng ki-ốt tra cứu thông tin 1. Trình tự, cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân NNT có nhu cầu sử dụng ki-ốt tra cứu thông tin về thuế đến bộ phận "một cửa" Cục Thuế TP Hà Nội và các chi cục thuế quận, huyện (9 chi cục triển khai ki-ốt tra cứu thông tin) để đăng ký cách thức hoặc gửi đăng ký sử dụng qua đường bưu điện. Các tổ chức, cá nhân NNT phải ghi rõ, đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký ki-ốt tra cứu thông tin, có chữ ký (đóng dấu) và ghi rõ họ, tên theo mẫu quy định. 2. Hồ sơ gồm (một bộ) Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ ki-ốt tra cứu thông tin của NNT theo mẫu số 01 với cá nhân; mẫu số 02 với tổ chức. Giấy chứng nhận đăng ký thuế của NNT (photo sao y bản chính). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của NNT (photo sao y bản chính). Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc. 3. Kết quả giải quyết thủ tục NNT được cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng ki-ốt tra cứu thông tin về thuế. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Để bảo mật thông tin cho NNT, khi tổ chức, cá nhân đến cơ quan thuế nhận giấy chứng nhận đăng ký sử dụng ki-ốt tra cứu thông tin về thuế phải: a- Trường hợp là giám đốc doanh nghiệp: + Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế. + Chứng minh thư. b- Trường hợp là kế toán hoặc nhân viên khác của đơn vị: + Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế. + Giấy giới thiệu người đến nhận kết quả hồ sơ thuế. + Chứng minh thư của người được giới thiệu.