Con người và các loài động vật đều cần phải ngủ, ăn, nước và oxy, để tồn tại. Đối với con người ngủ là một chỉ số quan trọng của tổng thể sức khỏe và hạnh phúc. Vì vậy, bạn đã ngủ được bao lâu?

Mộc Trà (theo Quiz)