Bà Nguyễn Thị Ánh Như thông báo đã mua 62,600 cp của CTCP Hưng Đạo Container (HNX: HDO) để nâng sở hữu lên 5.07% và thành cổ đông lớn từ 08/04.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ánh Như
- Mã chứng khoán: HDO
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 409,800 CP (tỷ lệ 4.4%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 62,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 472,400 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.07%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/04/2013.

HNX