Trong kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch.

HDND tinh Quang Binh xem xet thanh lap So Du lich - Anh 1

Quang cảnh buổi họp báo do Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Ngày 20/6, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi Họp báo tuyên truyền về kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ khai mạc vào ngày 24/6/2016 tại hội trường UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần thứ nhất này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tiếp đó, kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Nhân dân.

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình sẽ báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, các đại biểu sẽ thảo luận, xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch, Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xuân Thi