KTĐT - Sáng qua 27/10, HĐND huyện Từ Liêm đã tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa VXII- kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2011 và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2009.

Ông Lê Văn Thư, Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã được HĐND huyện Từ Liêm khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện thay ông Nguyễn Cao Chí nghỉ công tác theo chế độ. Theo đánh giá của UBND huyện Từ Liêm, trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của huyện vẫn được duy trì tăng trưởng và phát triển, dự báo các chỉ tiêu HĐND huyện đề ra đều cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên một số chỉ tiêu kế hoạch của huyện còn gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng của các doanh nghiệp và đơn vị kinh tế đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng sản xuất công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã thu hẹp sản xuất, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ (khoảng 50%) và cắt giảm lao động. HĐND huyện đã nhất trí quyết nghị điều chỉnh hai chỉ tiêu là tốc độ tăng trưởng chung các ngành kinh tế còn 15,4% (giảm 1,7% so với chỉ tiêu giao đầu năm) và tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 12% (giảm 8%). H.Anh