CTCP Chứng khoán TPHCM (HOSE: HCM) cho biết đã hoàn thành việc chuyển sang trụ sở mới tại số 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM và đầu tư trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin và thi công phòng giao dịch mới.

Theo HCM, việc đầu tư này nằm trong kế hoạch tăng trưởng và mở rộng thị trường, đồng thời đồng bộ về việc đầu tư dài hạn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất văn phòng cũng như hệ thống phòng giao dịch dành phục vụ khách hàng. Được biết, HCM đã ký hợp đồng đảm bảo thuê dài hạn toàn bộ hai tầng của tòa nhà AB Tower trên diện tích 1,600 m2. Tại địa điểm mới này, HCM đầu tư xây dựng được một trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin và không gian văn phòng trụ sở chính. Ngoài ra, phòng giao dịch mới Lê Lai cũng đang được HCM khẩn trương thi công với mục tiêu sẽ khánh thành trong tháng 5/2011. Theo kế hoạch, ngay sau khi khánh thành phòng giao dịch mới Lê Lai sẽ là nơi cung cấp cơ sở vật chất tốt hơn cho các khách hàng của phòng giao dịch 3/2 chuyển qua. Năm 2011, HCM đặt mục tiêu doanh thu tăng 20% so với năm 2010; lợi nhuận sau thuế tăng 30% so với năm 2010.