(NDHMoney) CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS - HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 1 với lợi nhuận sau thuế 57,52 triệu đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ của công ty đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm gần 1,8 tỷ đồng so với quý 1/2012. Trừ đi chi phí 5,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 1/2013 của công ty đạt 57 triệu đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu HBS C1HBdao động trong biên độ 3.900 – 5.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 113.259 đơn vị, giá trị giao dịch bình quân là 623,4 triệu đồng/phiên.