TT - Đọc tin "Quốc hội thảo luận dự thảo Luật bảo hiểm y tế (BHYT): mức đóng cao, chất lượng thấp" (Tuổi Trẻ ngày 27-5), tôi rất đồng tình với ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội rằng nên qui định thẻ BHYT sử dụng được tại tất cả bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc, miễn là các đơn vị này có ký kết hợp đồng trách nhiệm với Bảo hiểm y tế VN.