TTO - "Tắt bớt một bóng đén là tiết kiệm cho đất nước hàng tỷ đồng”... Các ý kiến về nội dung "tiết kiệm là phẩm chất của người văn minh" đã được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc. TTO xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu...