KTNT - Mới đây, Tổ chức New Open World đã đề cử vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Một lần nữa, sự kiện này trở thành tâm điểm tại Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2007 và càng nóng lên tại hội thảo khoa học: “Giá trị đa dạng tiêu biểu di sản thiên nhiên thế giới” vừa diễn ra tại Hà Nội.