Một người yêu nghệ thuật ở Pháp phải hầu tòa vì cô này đã hôn và làm hỏng bức tranh trị giá 2 triệu USD. Xem chi tiết...