Anh em có thể xem bảng dưới và thấy là hầu như tất cả đã sẵn sàng để lên Cyan. Một số máy siêu cổ như Lumia 900, 800, 700, 710... thì không được lên. Nếu anh em đang ở Windows Phone 8.0 thì anh em chỉ cần vào phần settings/cập nhật phần mềm để tải về bản phần mềm Cyan mới nhất. Anh em đang dùng Dev Preview thì cần đưa về bản 8.0 gốc rồi update. Anh em sau khi update Cyan rồi vẫn có thể update lên bản Dev Preview GDR1 để máy chạy ngon hơn. Anh em có thể làm theo hướng dẫn bài này để đưa về Windows Phone 8.0 gốc .Chi tiết hướng dẫn xài Nokia Software Recovery Tool xem tại đây.

Anh em có thể xem bảng dưới và thấy là hầu như tất cả đã sẵn sàng để lên Cyan . Một số máy siêu cổ như Lumia 900, 800, 700, 710... thì không được lên. Nếu anh em đang ở Windows Phone 8.0 thì anh em chỉ cần vào phần settings/cập nhật phần mềm để tải về bản phần mềm Cyan mới nhất. Anh em đang dùng Dev Preview thì cần đưa về bản 8.0 gốc rồi update . Anh em sau khi update Cyan rồi vẫn có thể update lên bản Dev Preview GDR1 để máy chạy ngon hơn. Anh em có thể làm theo hướng dẫn bài này để đưa về Windows Phone 8.0 gốc . Chi tiết hướng dẫn xài Nokia Software Recovery Tool xem tại đây .

Hình chụp màn hình cho thấy tất cả các máy Lumia hiện đại ở Việt Nam đều được lên Cyan.

Theo: Nokia.com