(HNM) - Đây là khẳng định của ông Trần Việt Hùng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ KHCN. Theo đó, tỷ lệ số đơn sáng chế và bằng độc quyền sáng chế được cấp của người Việt Nam còn rất lâu mới đạt được số 10% tổng số đơn sáng chế và bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với hầu hết các sản phẩm, công nghệ mới đều được tạo ra ở nước ngoài hoặc thuộc quyền kiểm soát của nước ngoài... Hậu quả của chế độ bảo hộ cứng rắn theo chuẩn mực của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với sáng chế, quyền tác giả là tạo ra thế độc quyền cho những người nắm giữ quyền SHTT, từ đó tạo ra nguy cơ nâng giá bán các sản phẩm; khống chế bất hợp lý và tạo ra sự khan hiếm hàng hóa, từ đó dẫn đến tình trạng khó tiếp cận với hàng hóa, sản phẩm. Tình trạng này ngày càng rõ rệt trong điều kiện mức sống xã hội còn thấp như Việt Nam.