Sau hơn 5 năm thực hiện xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo của Hậu Giang chỉ còn khoảng 6%.

Hau Giang: Ty le ho ngheo giam manh - Anh 1

Được biết, khi bắt tay vào xây dựng NTM tỷ lệ hộ nghèo của Hậu Giang còn rất cao, xếp có thứ hạng tại ĐBSCL. Qua các năm, số hô nghèo của tỉnh đều giảm từ 2 - 3%/năm.

Cụ thể, năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 22,8%, giảm xuống còn 18,22% (năm 2011); 14,51% (năm 2012); 11,58% (năm 2013); 8,40% (năm 2014). Năm 2015, chỉ còn khoảng 6,2% và đến nay đã có 37/54 xã đạt tiêu chí hộ nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Thành công trên có được là nhờ những chính sách, cách làm hay hỗ trợ cho người dân trong phát triển sản xuất. Hậu Giang có đến 53/54 xã đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Hiện thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, đạt trên 28 triệu đồng/người/năm.