Trường Đại học Brown của Mỹ ngày 27/5 công bố các nhà khoa học của họ đã tạo ra được những hạt nano từ ôxít sắt nhỏ nhất từ trước đến nay để giúp tìm tế bào ung thư qua biện pháp chụp cộng hưởng từ (MRI).