Feat và Duet - hoặc nói theo cách đơn giản là hát chung, hát đôi - đang trở thành điểm nhấn chính trong tất cả các album, liveshow của ca sỹ Việt Nam trong suốt cả năm 2007.