Mutual Fund Elite (Non-Ucits) thông báo đã mua 327,000 cp CTCP Đầu tư Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR), nâng sở hữu lên thành 3,150,980 cp HAR, nắm giữ 8.66% vốn kể từ ngày 02/07.

Tài liệu đính kèm:
20140704---HAR---BC-thay-doi-sh-CDL-Mutual-Fund-Elite.pdf

HOSE