HĐQT CTCP Đầu tư Thương Mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) quyết định xin gia hạn thời gian đăng ký, nộp tiền mua hơn 16 triệu cp chưa bán hết trong đợt chào bán hơn 18 triệu cp cho cổ đông hiện hữu vừa qua.

Theo đó, thời gian đăng ký và nộp tiền sẽ kéo dài thêm 3 ngày từ 25/08 đến hết ngày 28/08.

Tài liệu đính kèm:
20140826---HAR---Gia-han-thoi-gian-dang-ky,-nop-tien-mua-cp.pdf

Sanh Tín