(ĐTCK) Nguồn phát hành được sử dụng từ phần thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013.

Nội dung này được công bố trong Nghị quyết HĐQT của CTCP Tập đoàn Hapaco (mã HAP).

Theo đó, HĐQT HAP quyết định phát hành gần 4,2 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ động hiện hữu với tỷ lệ 15:100 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu thưởng).

Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán nhận được đầy đủ báo cáo về việc phát hành.

Nguồn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2012. Thặng dư vốn cổ phần của HAP từ cuối năm 2012 đến cuối quý III năm nay không thay đổi, đạt 168 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013, nhờ hoạt động tài chính khởi sắc HAP lãi ròng quý III là 3,18 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ, nâng lãi lũy kế 9 tháng lên 24,6 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Tại 30/9/2013, vay ngắn hạn và dài hạn của HAP lần lượt là 128 tỷ đồng và 99 tỷ đồng chủ yếu là vay ngân hàng, tăng tương ứng 62% và 123% so với đầu năm, trong đó có khoản vay 21,6 tỷ đồng từ Chủ tịch Vũ Dương Hiền và 24 tỷ đồng từ Tổng giám đốc Vũ Xuân Cường.