Cẩm Vân đi trên con đường của mình bằng những bước nhẹ, đều và chắc. Dường như sức bền của người phụ nữ ở tuổi trên 40 này được nuôi dưỡng bằng trái tim ấm của một người mẹ và cái hồn đẹp đơn sơ như chim bồ câu.