TT - Khi bị kích thích bởi sự lãng mạn, đàn ông sẵn sàng chi tiêu phóng tay, còn phụ nữ thì chuyển sang hoạt động từ thiện!