Cuộc thi "Rung chuông vàng" điều dưỡng - kỹ thuật viên giỏi cấp cơ sở 2016 được Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu "tất cả vì sự hài lòng của người bệnh".

[gg_video]202[/gg_video]

Thanh Thủy - Lâm Tùng