Buổi chiều ở cái quán gần như là một mái lều ven đường Sơn Trà - Điện Ngọc (Đà Nẵng), bà chủ quán trố mắt nhìn khách rồi chép miệng liên tục: phải chi hồi sáng mà biết có người ăn tôi đã trữ vài ký. Bao nhiêu một ký ? Bạn hàng trong xóm để lại bốn trăm, tui chỉ lấy thêm tiền rau dưa ba chục ngàn thôi mà. Vị chi là bốn trăm ba mươi ngàn đồng cho một ký tôm hùm loại trên nửa ký một con.