Quá trình mang thai gian nan của chị Huyên- người mẹ bị Lupus được nhiếp ảnh gia Đức Vương- chồng chị Huyên ghi lại qua bộ ảnh "Ba kể con nghe" đầy xúc động.

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 1

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 2

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 3

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 4

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 5

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 6

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 7

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 8

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 9

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 10

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 11

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 12

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 13

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 14

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 15

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 16

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 17

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 18

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 19

Hanh trinh sinh con day xuc dong cua nguoi me bi Lupus - Anh 20