Bạn sẽ có trải nghiệm đầy thú vị khi tham gia những trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Thái ở Điện Biên.