Cạnh nhà tập thể của chúng tôi có một ông hàng xóm góa vợ rất giàu. Căn nhà lầu 3 tầng rộng mênh mông có hai người giúp việc. Ông đã từng có đến hai đời vợ nhưng chẳng ai chịu nổi tính khinh người của ông nên đành dứt áo ra đi.