Kênh truyền thông quốc tế BBC đã thực hiện một phóng sự đặc biệt về các cụ bà đang gìn giữ sức sống cho các bài hát quan họ tại Việt Nam. Đây là một phóng sự trong chương trình 100 người phụ nữ năm 2016 do BBC bình chọn.