Liên quan đến vướng mắc về hoạt động trung chuyển hàng hóa theo quy định tại Điều 44 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể.

Hang trung chuyen khong duoc van chuyen giua cac cang trong lanh tho Viet Nam - Anh 1

Hoạt động tại cảng Cái Lái (TP.HCM). Ảnh: Thu Hòa

Theo đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phản ánh vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển xuất phát từ quy định tại Điều 44 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ: “Hàng hóa trung chuyển là hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển, sau đó được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này; không được vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam để xuất khẩu qua cửa khẩu khác trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng hóa trung chuyển được đưa ra nước ngoài toàn bộ hoặc từng phần của lô hàng đã chuyển vào cảng”.

Vì quy định này, theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, việc hàng hóa trung chuyển quốc tế không được phép vận chuyển qua lại giữa các cảng biển quốc tế trong lãnh thổ Việt Nam để xuất khẩu trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của các hãng tàu, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các cảng biển quốc tế của Việt Nam.

Trước vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cho biết, thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 88 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể, hàng hóa trung chuyển không được phép vận chuyển qua lại giữa các cảng trong lãnh thổ Việt Nam để xuất khẩu trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị vướng mắc của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn để đưa vào nội dung xây dựng Nghị định mới.

N.Linh