(VietNamNet) - Hiện nay, ở Bạc Liêu, mỗi ngày có khoảng 500 người tràn vào bãi nghêu của các hợp tác xã để dùng vợt lưới cào nghêu giống bán cho thương lái với giá khoảng 2 triệu đồng/kg...