Mặc dù chỉ được cấp phép hoạt động tư vấn đầu tư và môi giới thương mại nhưng Công ty Chiến Thuật lại tổ chức huy động ngoại tệ lãi suất khoảng 20%/tháng. Theo ước tính sơ bộ, hàng trăm nạn nhân đã gửi khoảng 1,5 triệu USD vào Công ty này để lấy lãi hàng tháng.