Lượng hàng hóa dự trữ cung cấp cho dịp Tết Nguyên đán 2008 sẽ không thiếu, nhưng giá cả sẽ tăng cao...