Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về việc cho phép kiểm hóa từng phần lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, không có cơ sở giải quyết.

Hang nhap khau co duoc kiem hoa tung phan, tai thoi diem khac nhau hay khong? - Anh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Gia Thụy. Ảnh: N.Linh

Trước đó, thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, doanh nghiệp đã kiến nghị khi làm thủ tục hải quan được hai lần xuất trình hàng hóa tại hai thời điểm khác nhau của một lô hàng để cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế.

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cho rằng, các quy định hiện hành hiện nay quy định cụ thể về trách nhiệm của người khai hải quan, nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan; việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Theo đó, tại điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Hải quan quy định về trách nhiệm của người khai hải quan; khoản 3 Điều 16 Luật Hải quan quy định về nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, nếu cơ quan Hải quan chưa hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa thì lô hàng cũng chưa được thông quan; phần hàng hóa đã kiểm tra thực tế cũng chưa thể thông quan để đưa vào sử dụng.

Tại khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan quy định về thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan, trường hợp thời gian người khai hải quan xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế kéo dài quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký là không phù hợp với quy định này.

Về quy định kiểm tra thực tế hàng hóa, tại Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định rõ, nếu người khai hải quan chưa tập kết đủ hàng hóa thì cơ quan Hải quan không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan, thời gian kiểm tra thực tế kéo dài, không đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục hải quan của cơ quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, đề nghị được hai lần xuất trình hàng hóa tại hai thời điểm khác nhau của một lô hàng (không tập kết đủ hàng hóa một lần) để cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế là không có cơ sở giải quyết.

N.Linh