Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết ngoài Trung Quốc, Trung Đông là địa bàn mới xuất hiện nhiều sản phẩm hàng nhái thương hiệu Nhật Bản.