Từ ngày 22 - 25/11, Hội Trợ giúp người tàn tật Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức nâng cao năng lực về “Hệ thống thông tin Người khuyết tật và chính sách hộ trợ Người khuyết tật”.

Hang ngan nguoi khuyet tat o Binh Phuoc dang can cham soc y te - Anh 1

Các cán bộ y tế được các giảng viên của ngành y tế tỉnh và chuyên gia về Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam truyền đạt các thông tin: khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; giới thiệu hệ thống thông tin Người khuyết tật (DIS) và thực hành hệ thống thông tin Người khuyết tật; giới thiệu Công ước Liên hiệp quốc về Người khuyết tật - Kế hoạch thực hiện Công ước tại Bình Phước; kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014 - 2020; giới thiệu dự án DIRECT tại Bình Phước - cập nhật tiến độ dự án năm thứ nhất và năm thứ hai; đồng thời, vận dụng các Thông tư 37 và Thông tư số 01 về Người khuyết tật; kế hoạch phục hồi chức năng tỉnh Bình Phước 2015 - 2020 để cụ thể hóa vào mục tiêu chăm lo cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều cán bộ chưa nắm đầy đủ các chính sách cho người khuyết tật; việc xác định mức độ khuyết tật cấp xã còn nhiều hạn chế; một số dạng khuyết tật, hội đồng cấp xã rất khó xác định nên phải chuyển lên hội đồng giám định y khoa xác định mức độ khuyết tật;…

Hiện Bình Phước có 14.497 người khuyết tật thuộc 6 dạng: khuyết tật vận động, khuyết tật nghe - nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật thần kinh - tâm thần, khuyết tật trí tuệ và khuyết tật khác; trong đó, người khuyết tật có nhu cầu hưởng chính sách bảo trợ xã hội tính đến nay trên 6.000 người.

K GƯỈH (TTXVN)