Qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn.

Hang loat sai pham tai So GTVT tinh Bac Kan - Anh 1

Quốc lộ 3 B chạy qua huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
vừa được nâng cấp với số tiền 400 tỷ nhưng nhiều đoạn đã bắt đầu hư hỏng nặng.

Theo Thanh tra Bộ GTVT, Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn được Tổng cục đường bộ Việt Nam giao ủy thác hai tuyến Quốc lộ 3B và Quốc lộ 279 với tổng chiều dài 275,1 km. Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đã có những nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến quốc lộ được giao ủy thác, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, êm thuận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn tồn tại nhiều thiếu sót. Cụ thể, Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn chưa thực hiện đầy đủ quy định trong việc việc lưu trữ, quản lý hồ sơ quản lý cầu, đường, Hồ sơ Hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB). Việc chỉ đạo cập nhật hồ sơ lý lịch cầu, đường và việc lập, cập nhật theo dõi hồ sơ HLATĐB…

Thanh tra Bộ GTVT chỉ rõ: Hồ sơ lý lịch cầu, phần mềm quản lý cầu chưa cập nhật, chép một số thông tin để theo dõi, quản lý. Hồ sơ lý lịch cầu thiếu chữ ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị quản lý đường bộ.

Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn cũng chưa lập bình đồ duỗi thẳng về HLATĐB đoạn tuyến Km 229-Km299 Quốc lộ 279. Chưa cập nhật, thể hiện trên bình đồ duỗi thẳng quản lý HLATĐB về hiện trạng địa hình, mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng đoạn tuyến … trên Quốc lộ 279.

Mặt khác, Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ quy hoạch các điểm đấu nối đối với các đoạn tuyến được bàn giao năm 2015 để đề nghị Bộ GTVT thỏa thuận theo quy định. Sở này cũng chưa tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn văn bản thực hiện triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg.

“Trong dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch lập lại trật tự HLATĐB năm 2016: Đơn vị tính, khối lượng của mục tuyên truyền, phát tờ rơi, hội họp không phù hợp. Chưa có hồ sơ quyết toán công tác tuyên truyền. Công tác kẻ vẽ hiện trạng, đất của đường bộ, đất HLATĐB chưa thể hiện mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng, các đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, hiện trạng địa hình hai bên đường, cầu, cống, sông, suối. Sở thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg trong năm 2016 còn chậm…”-Thanh tra Bộ GTVT khẳng định.

Mặt khác, Sở GTVT Bắc Kạn chưa kịp thời kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng dân đổ rác thải lên tứ nón cầu Bản Mới trên Quốc lộ 279.

Cũng theo Thanh tra bộ GTVT khẳng định, về dự toán gói thầu xây lắp, chưa áp dụng đúng trọng lượng đơn vị vật liệu (đá 2x4cm và 4x6cm) trong xây dựng khi lập dự toán công trình theo quy định. Có một số đoạn tuyến của công trình xử lý điểm đen trên Quốc lộ 3 có thiết kế nền đường chưa phù hợp với thực tiễn, dẫn đến phải thay đổi giải pháp xử lý nền đất yếu làm tăng 11% dự toán xây lắp của gói thầu.

Qua kiểm tra hiện trường một số công trình sửa chữa cho thấy, vật liệu đá dăm còn có đá có kích thước lớn hơn 10cm. Mặt đường bê tông nhựa có hiện tượng nứt, trượt chưa được xử lý trên tuyến Quốc lộ 3.

Thanh tra Bộ GTVT xác định, nguyên nhân để xảy ra sai phạm là do Sở GTVT Bắc Kạn chưa chú trọng chỉ đạo trong công tác cập nhật, quản lý hồ sơ HLATĐB; Công tác tham mưu UBND tỉnh trong phê duyệt quy hoạch và lập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện hợp đồng; công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán…

Để xảy ra những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về Sở GTVT Bắc Kạn và các đơn vị tham gia thực hiện công tác bảo trì các tuyến quốc lộ được giao ủy thác quản lý.

Qua đó, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại nêu trong kết luận Thanh tra.

Hoàng Anh